Förädling och utveckling

Från noll till hundra – en utvecklings resa

Stamföräldrar till trädgårdstulpanerna är Tulipa gesneriana, som härstammar från Asien och fördes till Europa i mitten av 1500-talet, samt den väldoftande Tulipa suaveolens.

”Tulpanernas drottning”, Tulipa Greigii, omnämns i Nordisk Familjebok från början av förra seklet som särkilt märvärdig ”med grågröna brunfläckiga blad och stora praktfullt charlakansröda blommor”. Här skriver man också om tulpanen med hängande gula blommor, Tulipa silvestris, som man ofta ser förvildad i gamla trädgårdar och parker samt den japanska Tulipa edulis med ätliga lökar.

Comments are closed.